pag.
1
Wijzigingen na verplaatsing
mail naar Office 365
Telefoon en/of Tablet*
*dit telt niet voor Team telefoons/tablets en Verpleeg Oproep Systeem (VOS)
Voordeel: je kan gemakkelijk wisselen van
jouw Careyn e-mail naar een gedeelde e-mail
account (bijv. Jan Jansen wisselen met
secretariaat mail).
Na de verplaatsing is de Gmail of Email+ app
vervangen door de Outlook app:
1. Ga naar de Outlook App op jouw
telefoon/tablet. Log in met jouw Careyn e-
mail, wachtwoord en keur de
'goedkeuringsmelding' goed.
2. Wisselen van account (instellen)
Outlook 2013
(binnen de Careyn werkomgeving / Citrix)
Binnen de ‘Careyn werkomgeving’ (Citrix)
verandert er weinig voor je mail en agenda.
Eenmalig zal je wat instellingen moeten
aanpassen. Het kan zijn dat je de mailbox en
agenda ziet, maar erin werken lukt niet. Voeg
de mailbox en agenda opnieuw toe.
1. Gedeelde mailbox toevoegen.
2. Gedeelde agenda toevoegen.
Webmail
(mail via de internet browser; zoals Google Chrome of Edge)
Buiten de ‘Careyn werkomgeving’(Citrix) of op
een privé-apparaat kun je gebruik maken van
webmail.
Ga naar outlook.office.com en log in met
jouw Careyn e-mail en wachtwoord en keur de
MFA melding goed.
1. Gedeelde mailbox toevoegen.
2. Gedeelde agenda toevoegen.
3. Mailbox Prioriteit/Overig
Teams vergaderingen aanmaken
Via de webmail en vanuit het programma
Teams kan je nu gemakkelijk online
vergaderingen aanmaken!
1. Vanuit webmail een teams-vergadering
inplannen
2. Vanuit Teams een vergadering inplannen
3. Van elke vergadering standaard een teams-
vergadering maken
SPAM filter
Het kan zijn dat Outlook sommige mails niet
vertrouwd. Dan worden de mails in
'quarantaine' geplaatst. Je ontvangt vervolgens
een mail met een melding daarvan.
1. E-mails in SPAM filter bekijken
(goedkeuren/afkeuren)
pag.
2
Klik opAccount
Toevoegen".
Ga via jouw
mobiele apparaat
naar de ‘Outlook
App’
Stappen:
Outlook App
gedeelde
instellen na
de mailmigratie
naar
Office365
Nadat je bent
gemigreerd kun je
op mobiele
apparaten
(mobiele
telefoons/tablet)
dien je éénmalig
in te loggen in de
app.
2
1
Vul jouw Careyn
e-mailadres in
(bijvoorbeeld:
p.puk@careyn.nl)
Vul vervolgens jouw
wachtwoord in.
Klik opAanmelden
3
Selecteer een
ander account
toevoegen indien
jij een 2
e
Careyn
email wilt
toevoegen (volg
stappen 2 en 3).
Indien niet van
toepassing:
Klik opMisschien
later”.
4
Je krijgt een aantal informatie schermen te
zien over Outlook: Postvak In/ Agenda /
Zoeken voordat je naar je inbox gaat!
Indien er gevraagd
wordt om
goedkeuring te
geven; klik op
“Goedkeuren”.
5
pag.
3
Klik op de home
knop en vervolgens
op instellingen
icoon links onderin
( ).
Ga via jouw
mobiele apparaat
naar de ‘Outlook
App’
Stappen:
Outlook App
gedeelde
mailbox
toevoegen na
de mailmigratie
naar
Office365
Nadat je bent
gemigreerd kun je
op mobiele
apparaten
(mobiele
telefoons/tablet)
nu gemakkelijk
wisselen van
accounts.
Zo kun je
gemakkelijk
wisselen van jouw
individuele
account naar een
groepsmail waar
jij rechten toe
hebt.
Dit stappenplan
hoef je slechts één
keer te doorlopen
2
1
Klik onder Email-
accounts op ‘E-mail
account toevoegen’
en vervolgens op
Gedeeld postvak
toevoegen’.
3
Selecteer hier het
Careyn emailadres
Vul het emailadres
in van de gedeelde
postvak.
4
Klik op ‘gedeeld
postvak toevoegen’
5
pag.
4
Klik op
‘Accountinstellingen’
en hierna nogmaals
op
‘Accountinstellingen’
Ga binnen Citrix naar
de mail (outlook
2013).
Ga naar tab ‘Bestand’
Stappen:
Een mailbox
toevoegen in
Outlook 2013
na de
mailmigratie
naar Office365
Nadat de mail is
gemigreerd, kan
het zijn dat je
extra mailboxen
opnieuw
gekoppeld
moeten worden.
Deze instructie
gaat over Outlook
2013.
Dit stappenplan
hoef je slechts
één keer te
doorlopen per
gedeelde
mailbox.
2
Klik rechts onderin
op ‘Meer instellingen’
1
Dubbelklik op de
emailregel (Microsoft
Exchange).
3
4
Klik op het tabblad
‘Geavanceerd’ en
vervolgens
‘Toevoegen’
5
Voer de naam in van
de mailbox die je
wilt openen en klik
op ‘OK’ en
vervolgens op ‘OK’.
6
De gedeelde mailbox
is weer zichtbaar
binnen Outlook.
7